View full version: Jumabek
1
 1. QuickSort-TezkorSaralash
 2. Lopital qonuniyati
 3. Axborot Texnologiyalari: Har qanday jumboqni yechimi bor
 4. Three kinds of words in Arabic
 5. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 6. Three kinds of words in Arabic
 7. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 8. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 9. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 10. Preprocess (Convert/Clean/Adjust) MOT17 Det dataset annotations to YOLOv2 format
 11. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 12. How to train YOLOv2 on custom dataset
 13. Faster R-CNN RPN, including anchor boxes generation is explained
 14. KNUT universitetiga kirish uchun ariza to’ldirish
 15. QuickSort-TezkorSaralash
 16. Lopital qonuniyati
 17. Axborot Texnologiyalari: Har qanday jumboqni yechimi bor
 18. Three kinds of words in Arabic
 19. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 20. Preprocess (Convert/Clean/Adjust) MOT17 Det dataset annotations to YOLOv2 format
 21. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 22. How to train YOLOv2 on custom dataset
 23. Faster R-CNN RPN, including anchor boxes generation is explained
 24. Lopital qonuniyati
 25. Preprocess (Convert/Clean/Adjust) MOT17 Det dataset annotations to YOLOv2 format
 26. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 27. How to train YOLOv2 on custom dataset
 28. Faster R-CNN RPN, including anchor boxes generation is explained
 29. KNUT universitetiga kirish uchun ariza to’ldirish
 30. QuickSort-TezkorSaralash
 31. Lopital qonuniyati
 32. Axborot Texnologiyalari: Har qanday jumboqni yechimi bor
 33. Three kinds of words in Arabic
 34. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 35. KNUT universitetiga kirish uchun ariza to’ldirish
 36. QuickSort-TezkorSaralash
 37. Lopital qonuniyati
 38. Axborot Texnologiyalari: Har qanday jumboqni yechimi bor
 39. Three kinds of words in Arabic
 40. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal