View full version: Jumabek
1
 1. Preprocess (Convert/Clean/Adjust) MOT17 Det dataset annotations to YOLOv2 format
 2. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 3. How to train YOLOv2 on custom dataset
 4. Lopital qonuniyati
 5. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 6. Preprocess (Convert/Clean/Adjust) MOT17 Det dataset annotations to YOLOv2 format
 7. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 8. How to train YOLOv2 on custom dataset
 9. Faster R-CNN RPN, including anchor boxes generation is explained
 10. KNUT universitetiga kirish uchun ariza to’ldirish
 11. QuickSort-TezkorSaralash
 12. Lopital qonuniyati
 13. Axborot Texnologiyalari: Har qanday jumboqni yechimi bor
 14. Three kinds of words in Arabic
 15. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 16. Three kinds of words in Arabic
 17. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 18. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 19. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 20. Preprocess (Convert/Clean/Adjust) MOT17 Det dataset annotations to YOLOv2 format
 21. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 22. How to train YOLOv2 on custom dataset
 23. Faster R-CNN RPN, including anchor boxes generation is explained
 24. KNUT universitetiga kirish uchun ariza to’ldirish
 25. QuickSort-TezkorSaralash
 26. Lopital qonuniyati
 27. Axborot Texnologiyalari: Har qanday jumboqni yechimi bor
 28. Three kinds of words in Arabic
 29. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 30. Preprocess (Convert/Clean/Adjust) MOT17 Det dataset annotations to YOLOv2 format
 31. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 32. How to train YOLOv2 on custom dataset
 33. Faster R-CNN RPN, including anchor boxes generation is explained
 34. Lopital qonuniyati
 35. Preprocess (Convert/Clean/Adjust) MOT17 Det dataset annotations to YOLOv2 format
 36. Train Loss & Learning rate (on YOLOv2 )
 37. How to train YOLOv2 on custom dataset
 38. Faster R-CNN RPN, including anchor boxes generation is explained
 39. KNUT universitetiga kirish uchun ariza to’ldirish
 40. QuickSort-TezkorSaralash
 41. Lopital qonuniyati
 42. Axborot Texnologiyalari: Har qanday jumboqni yechimi bor
 43. Three kinds of words in Arabic
 44. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
 45. KNUT universitetiga kirish uchun ariza to’ldirish
 46. QuickSort-TezkorSaralash
 47. Lopital qonuniyati
 48. Axborot Texnologiyalari: Har qanday jumboqni yechimi bor
 49. Three kinds of words in Arabic
 50. Present Perfect vs. Present Perfect Progressive
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal